Opintopiiri antaa voimaa ja iloa kirjoitustyöhön

Tekstiversioita, miellekarttoja, muistiinpanoja…kysymyksiä, ehdotuksia, ideoita…ja vilkasta, naurunsekaista keskustelua.

Sellaista on opinnäytteen tekijöiden opintopiirissä. Opintopiiri on epämuodollinen yhteisö, jossa edistetään omaa ja piiriläisten oppimista. Se toimii omaehtoisesti ja vapaamuotoisesti. Piirin jäsenet ovat sitoutuneet tavoitteelliseen ja silti rentoon työskentelyyn.

Tapasin perjantaina viihtyisässä kahvilassa opintopiiriläiset Virven ja Sadun, jotka kirjoittavat parhaillaan maisterin opinnäytteen kirjallisia osia. Tapaamme kuukauden tai kahden välein joko kahvilassa tai muussa sopivassa paikassa. Väliaikoina pidämme yhteyttä sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa.

Alun perin piiriin kuului myös Nina. Hän sai opinnäytteensä keväällä valmiiksi, joten opintopiiri teki tehtävänsä hänen prosessissaan. Ninan opinnäytteestä tuli uljas osaamisen näyttö!

Piiriläiset tutustuvat toistensa teksteihin ennen tapaamista ja valmistautuvat antamaan palautetta. Kommentteja odotetan innokkaasti, ja niistä syntyy yleensä eloisaa ja ideoivaa keskustelua.

Minun roolini tekstinohjaajana roolini on mentorin ja kätilön. Olen läsnä kommentoijana ja haluan myös kuunnella ja kannustaa. Annan työskentely- ja kirjoitusvinkkejä, louhin ja jaan täsmätietoa, mutta vältän sotkemasta omia mieltymyksiäni tekstityöhön, jonka omistusoikeutta minulla ei ole.

En myöskään astu työn sisällönohjaajan reviirille. Olen tekstimentorina lukija, joka antaa kirjoittajalle oman lukukokemuksensa ja auttaa tekstityössä eteenpäin.

Virve_Satu

Kuvassa Virve ja Satu opintopiiritapaamissessamme (kuva: Tiina Airaksinen)

Seuraavat opintopiiritreffit on jo sovittu. Niillä keskustellaan taas iloisessa hengessä tekstiversioista ja nautitaan vaihteeksi meksikolaisen keittiön antimia. Saadaan siis monipuolista ravintoa. Vuorovaikutetaan ja välitetään.