Opintopiiri antaa voimaa ja iloa kirjoitustyöhön

Tekstiversioita, miellekarttoja, muistiinpanoja…kysymyksiä, ehdotuksia, ideoita…ja vilkasta, naurunsekaista keskustelua.

Sellaista on opinnäytteen tekijöiden opintopiirissä. Opintopiiri on epämuodollinen yhteisö, jossa edistetään omaa ja piiriläisten oppimista. Se toimii omaehtoisesti ja vapaamuotoisesti. Piirin jäsenet ovat sitoutuneet tavoitteelliseen ja silti rentoon työskentelyyn.

Tapasin perjantaina viihtyisässä kahvilassa opintopiiriläiset Virven ja Sadun, jotka kirjoittavat parhaillaan maisterin opinnäytteen kirjallisia osia. Tapaamme kuukauden tai kahden välein joko kahvilassa tai muussa sopivassa paikassa. Väliaikoina pidämme yhteyttä sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa.

Alun perin piiriin kuului myös Nina. Hän sai opinnäytteensä keväällä valmiiksi, joten opintopiiri teki tehtävänsä hänen prosessissaan. Ninan opinnäytteestä tuli uljas osaamisen näyttö!

Piiriläiset tutustuvat toistensa teksteihin ennen tapaamista ja valmistautuvat antamaan palautetta. Kommentteja odotetan innokkaasti, ja niistä syntyy yleensä eloisaa ja ideoivaa keskustelua.

Minun roolini tekstinohjaajana roolini on mentorin ja kätilön. Olen läsnä kommentoijana ja haluan myös kuunnella ja kannustaa. Annan työskentely- ja kirjoitusvinkkejä, louhin ja jaan täsmätietoa, mutta vältän sotkemasta omia mieltymyksiäni tekstityöhön, jonka omistusoikeutta minulla ei ole.

En myöskään astu työn sisällönohjaajan reviirille. Olen tekstimentorina lukija, joka antaa kirjoittajalle oman lukukokemuksensa ja auttaa tekstityössä eteenpäin.

Virve_Satu

Kuvassa Virve ja Satu opintopiiritapaamissessamme (kuva: Tiina Airaksinen)

Seuraavat opintopiiritreffit on jo sovittu. Niillä keskustellaan taas iloisessa hengessä tekstiversioista ja nautitaan vaihteeksi meksikolaisen keittiön antimia. Saadaan siis monipuolista ravintoa. Vuorovaikutetaan ja välitetään.

Selätä kirjoitusjumi, anna tekstin virrata

Se on kaikki mulla täällä päässä. En mä oo vielä kirjoittanut mitään.

Kirjoittaminen se on tässä hommassa helpoin osuus.

Kun mä kirjoitan sen, minkä sain lähteistä irti, se näyttää niin luokattomalta.

Tuttuja lauseita kirjoittamisen sietämättömästä keveydestä, joka vaivaa ainakin ajoittain useimpia meistä. Matka ajatuksista tekstiksi on yllättävän pitkä ja polveileva. Ei auta kehotus: ”Teksti, ala tulla!” Jumin voi silti karistaa erilaisin konstein.

Kirjoitustyon_helpottaminen_Liite2

Opetin kesäkandidaattiseminaarissa tieteellistä kirjoittamista 100 opiskelijalle johdantoluennoilla ja 50:lle tekstipajoissa. Tahti oli kova: kesäkuun alussa ryhdyttiin töihin, puolessavälissä ehdittiin ensimmäisiin pajoihin ja työtä jatkettiin elokuun puolenvälissä toisessa pajassa. Heti alussa keskusteltiin kirjoitusjumin nujerruskeinoista.

Tässä kootut vinkit:

  1. Asennoidu kirjoitustyöhön myönteisesti. Muista suhteellisuudentaju.
  2. Opettele tekstilaji, jonka yksilöä kirjoitat (opinnäytteissä yleensä tutkimusraportti).
  3. Sovella vaihe- eli prosessikirjoittamisen työtapaa (suunnittelu > luonnostelu > muokkaus eli versiointi: > palautteen perusteella tehtävä editointi > viimeistely).
  4. Hanki palautetta tekstiversioistasi. Siten saat toisen näkökulman tekstiisi. Keskustele kollegojen kanssa teksteistänne.
  5. Aloita kirjoittaminen rennosti, vapaasti ja ilman kritiikkiä. Anna mennä. Puhu tekstiä ensin vaikka sanelimeen tai piirrä mielle- ja käsitekarttoja.
  6. Nuku riittävästi. Huolehdi ravinnosta. Ulkoile.
  7. Hyödynnä apuvälineitä kuten tekstin- ja kielenhuollon kirjoja ja verkkosivustoja (esimerkiksi Kotus, Kirjoittajan ABC ja Kielijelppi).

[contact-field label="Name" type="name" required="1"/][contact-field label="Email" type="email" required="1"/][contact-field label="Website" type="url"/][contact-field label="Kommentti" type="textarea" required="1"/]

Tervetuloa Tekstitaivaan blogiin!

Vaikeankin tekstin kirjoittaminen voi olla hauskaa ja palkitsevaa.

Tekstitaivaan Tiina
Tekstitaivaan Tiina

Tekstitaivas auttaa työ- ja opiskelutekstejä kirjoittavia parantamaan tekstitaitojaan eli kehittymään kirjoittajina. Tekstitaivas valmentaa, ohjaa ja kouluttaa sekä yksityishenkilöitä että yritysten ja muiden yhteisöjen jäseniä.

Minä olen Tekstitaivaan yrittäjä Tiiina Airaksinen ja tämän blogin pitäjä.

Kirjoitan blogissani tekstintekoon littyvistä teemoista. Tekstitaivaan löydät myös Facebookista ja Twitteristä.

Tekstitaivaan kotisivut ovat osoitteessa www.tekstitaivas.fi